tel: 71 / 79 000 75
tel. kom. 506 501 852
e-mail: biuro@quali.pl
Wrocław, pl. Wolności 11/101 więcej >>
SZKOŁA
GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
STRONA GŁÓWNA
BURNasze szkolenia, z których można skorzystać w BUR - czyli w Bazie Usług Rozwojowych (link do wyszukiwarki).

BUR to największa, bezpłatna wyszukiwarka szkoleń utworzona przez PARP. To baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie, które umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Część szkoleń, w tym nasze, mają możliwość dofinansowania.

Quali oferuje szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych z wszystkich szkoleń z naszej oferty. Szkolenia można wyszukiwać tematycznie lub wskazując region, nazwę firmy, nazwę szkolenia. Każde szkolenie ma unikalny numer, który trzeba podać we wniosku w Agencji Rozwoju Regionalnego odpowiedniego dla danego regionu. Jeżeli w BUR nie ma terminu lub programu, który Państwu odpowiada proszę o kontakt: biuro@quali.pl lub telefoniczny: 506 501 852 (Beata Krzyś). Wprowadzę odpowiednie szkolenie do BUR.

Dla Pracodawców i Pracowników:

Jeżeli pracuje Pani lub Pan w mikro lub małej lub nawet średniej firmie (zatrudnienie do 250 osób), albo prowadzi własną działalność, to można uzyskać dofinansowanie od 50% do 80% ceny szkolenia z PARP. Szkolenia, w tym nasze, mogą Państwo wyszukać w BUR . Należy też złożyć wniosek w Agencji Rozwoju Regionalnego zgodnego z regionem. Tutaj zależy jeszcze w jakim województwie czy regionie/powiecie firma jest zarejestrowana. We wniosku wskazuje się konkretny numer szklenia w BUR. Wnioski z regionu wrocławskiego i wałbrzyskiego są wstrzymane do końca 2018 r. (rekrutacja powinna być wznowiona w 2019 r.). Nadal trwa rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu legnicko-głogowskiego i jeleniogórskiego.

Poniżej o wartości dofinansowania

Dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorstwa, czyli kursów i szkoleń możliwe jest nawet do 80% ceny szkolenia.

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej na Dolnym Śląsku dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę – do  5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. Średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia wynosi do 50 000 PLN. Przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia. Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie poniesionych kosztów w wysokości nawet do 80%. Wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci usług rozwojowych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%.

Dofinansowanie zostaje zwiększone, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,

80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,

70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,

70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województw wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf,

70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,

60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,

60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,

Więcej informacji można uzyskać także na stronie: Strona Projektu

https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Tam także można uzyskać pozostałe formy wsparcia w Projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw MMŚP i ich pracowników”, czyli:

- pomoc przy wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych,

- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,

- doradztwo dotyczące korzystania z systemu BUR.

 

Dla osób indywidualnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Jeżeli jest Pan/Pani zameldowana w tzw. Aglomeracji Wałbrzyskiej i jest Pan/Pani w wieku 18+ i nie uczy się Pan/Pani to może się Pan/Pani też ubiegać o dofinansowanie wskazanego przez siebie szkolenia z BUR jako osoba indywidualna bez względu na to czy jest Pan/Pani zatrudniona (85% dofinansowania), czy nie (95% dofinansowania). Podobnie jak powyżej wybiera Pan/Pani szkolenie w BUR i zgłasza się Pan/Pani do projektu, gdzie pomagają Panu/Pani z formalnościami.

Więcej o projekcie: http://wzaw.petraconsulting.pl

Aglomeracja Wałbrzyska: Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski (Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów), kamiennogórski (Kamienna Góra – miasto oraz gmina wiejska, Lubawka), kłodzki (Nowa Ruda - miasto oraz gmina wiejska).

  
projekt: Quali; copyright©2003::2017 |
DANE FIRMY: Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław, NIP: 895-169-23-55, REGON: 932931330,
NR KONTA: mBank 25 1140 2017 0000 4902 0309 4836.