tel: 71 / 79 000 75
tel. kom. 506 501 852
e-mail: biuro@quali.pl
Wrocław, pl. Wolności 11/101 więcej >>
SZKOŁA
GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
STRONA GŁÓWNA
RegulaminREGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 1. PROGRAM SZKOLENIA
 • Uczestnik/Uczestniczka szkolenia wybiera zakres kursu, uzależniony od jego/jej indywidualnych potrzeb. Szkolenie jest prowadzone na podstawie opracowanego ze starannością i dopasowanego do najnowszego stanu wiedzy programu nauczania, dostępnego na stronie internetowej i w siedzibie szkoły.
 • Dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od obowiązującego programu nauczania, tak by dostosować szkolenie do posiadanej już wiedzy i możliwości Kursanta/Kursantki. Większe odstępstwa - np. poszerzenie programu o wybrane zagadnienia, których nie ma w programie - muszą być uzgadniane przed rozpoczęciem szkolenia i mogą wiązać się z dodatkową opłatą (zależną od ilości i zakresu tematycznego wnioskowanych zmian).
 1. ZAŚWIADCZENIE
 • Do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia konieczne jest zaliczenie całego materiału, co oznacza obecność na zajęciach (min. 80% obecności) i wykonywanie zadań polecanych przez nauczyciela.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość nie wystawienia świadectwa, jeśli Uczestnik/Uczestniczka kursu nie posiada po zakończeniu szkolenia praktycznych umiejętności i wiedzy.
 1. TERMINY / NIEOBECNOŚCI
 • Uczestnik/Uczestniczka ma prawo w trakcie całego szkolenia przełożyć zajęcia. Przełożenie zajęć oznacza zgłoszenie tego faktu w biurze szkoły (mailowo bądź telefonicznie) przynajmniej jeden dzień przed szkoleniem w czasie pracy biura, tj. do godz. 15.00. Szkoła wyznaczy dodatkowy termin tych zajęć po uzgodnieniu z Uczestnikiem/Uczestniczką szkolenia i prowadzącym. Wyjątkiem od reguły są zajęcia w grupie – brak możliwości zmiany terminu.
 • Każde opuszczone zajęcia (bez uprzedniego ich odwołania lub gdy są odwoływane bezpośrednio przed zajęciami) przepadają. Aby przerobić cały materiał wymagany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu – 80% zajęć, Uczestnik/Uczestniczka może wykupić kolejne spotkania, które będą odpowiadały zajęciom opuszczonym (stawka jak za 1 spotkanie).
 • Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu szkoleń w przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora przeciwności losowych, np. choroba prowadzącego  (nowy termin będzie uzgadniany z Uczestnikiem), a także rezygnacji z rozpoczęcia bądź kontynuowania kursu w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w wykonywaniu szkolenia (Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie o zaistnieniu takiej okoliczności i zwróci wniesioną niewykorzystaną opłatę).
 1. PŁATNOŚCI
 • Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest uprzednie wpłacenie minimum zaliczki - 150 zł (lub całości opłaty za szkolenie). Pozostałą kwotę (jeśli szkolenie nie zostało opłacone z góry) Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna wpłacić według ustaleń przy zapisie. Płatność w przed szkoleniem całej kwoty upoważnia do RABATU w wysokości 5% ceny wyjściowej szkolenia.
  Rezygnacja ze szkolenia po rozpoczęciu zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty za kurs
 1. MATERIAŁY I PRACE
 • Uczestnik/Uczestniczka kursu podczas jego trwania otrzyma materiały dydaktyczne (w wersji elektronicznej lub wydruki); ma również możliwość zgrania na płytę CD lub pendrive swoich prac wykonanych podczas szkolenia.
 • Za zgodą Uczestnika/Uczestniczki jego prace mogą być umieszczone na stronie.
  
projekt: Quali; copyright©2003::2017 |
DANE FIRMY: Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław, NIP: 895-169-23-55, REGON: 932931330,
NR KONTA: mBank 25 1140 2017 0000 4902 0309 4836.